Lifeprogram | Toate drepturile rezervate © lifeproiect.ro 2018

Finalizarea Proiectului LIFE 14 CAP, Creșterea Capacității Instituționale la nivelul Ministerului Mediului

Asa cum am promis, LIFE 14 CAP  –  nu se termina aici.  Ne aflăm impreuna cu colegii din cadrul APM-urilor, ANANP – Serviciile teritoriale, Garda de Mediu, ABA, ONG-uri din domeniul conservarii speciilor aflate  in pericol de dispariție.

In perioada 17-18 Decembrie 2019, ne-am întâlnit la Buzău, zonă aflată pe culoarul de migrație al speciei Gîsca cu Gât Roșu, pentru a discuta despre Conservarea acestei specii, în cadrul Proiectului LIFE for Safe Flight.

Finalizarea unui Proiect, vorbim despre Proiectul LIFE Capacity Building, nu reprezintă un sfârșit. Ne continuăm activitatea, prin sustinerea acțiunilor în cadrul After Life. Participăm la vizite, în teren, la proiectele care se află în implementare, ne alăturăm  activităților organizate de EASME, privind trainingul si perfectionare   în domeniul Proiectelor LIFE.

https://ec.europa.eu/easme/en/life-projects-eip-agri-workshop

LIFE projects at EIP-AGRI Workshop

 29 – 30 October  2019 –  Bucharest, Romania

Inchiderea Proiectului LIFE 14 CAP –

http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-eveniment-inchidere-proiect-life-14-cap/3001

Caravana LIFE continuă

Vă așteptăm joi 16 Mai,  începând cu ora 9.30 la CASA ECOLOGICĂ  -GRĂDINA ROMA din SATU MARE pentru a discuta despre noul apel de propuneri LIFE 2019.

LIFE InfoDay 2019

Vă așteptăm Marți 14 Mai, începând cu ora 9.00,  la lansarea noului apel de propuneri de proiecte în cadrul   Programului LIFE 2019 la  Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”
Şos. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, cod poştal 011347, Bucureşti, România  
https://muzeul-satului.ro/contact/

Eveniment organizat de  Centrul de Informare LIFE  de la nivelul Ministerului Mediului

CARAVANA LIFE

Ne vedem în data de 16 Mai 2019, începând cu ora 9.30,                          la Satu Mare, pentru a discuta noutățile legate de lansarea noului apel

de propuneri de proiecte în cadul Programului LIFE 2019.  Evenimentul va avea loc la Centrul de Educație Ecologică – Gradina Romei – Casa Verde – Str.Traian – SATU MARE

 

 

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ DESCHIDEREA NOII SESIUNI DE DEPUNERI DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI LIFE, PENTRU  ANUL 2019,     CU ÎNCEPERE  DIN DATA DE 4 APRILIE 2019.

     Detalii în cadrul secțiunii Noutăți și Evenimente  

LIfE Call for proposals

Ministerul Mediului îndeplineşte în România rolul de Punct Național de Contact pentru Programul LIFE, acesta completând în mod activ prevederile „Foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, care își propune acțiunile necesare pentru a orienta UE spre o creștere sustenabilă și eficientă.

Prin urmare, domeniul prioritar mediu și utilizarea eficientă a resurselor sprijină punerea în aplicare a politicii de mediu a UE de către sectoarele public și privat, în special în sectoarele de mediu reglementate de Foaia de parcurs, prin facilitarea dezvoltării și a schimbului de noi soluții și bune practici. Domeniul prioritar natură și biodiversitate se axează pe punerea în aplicare și gestionarea rețelei Natura 2000, instituită prin Directivele 92/43/CEE si 2009/147/CE, ale Consiliului, în special în ceea ce privește cadrele de acțiune prioritară elaborate în temeiul articolului 8 al Directivei, pe dezvoltarea și diseminarea de bune practici cu privire la biodiversitate,  precum și pe provocările mai ample în materie de biodiversitate, identificate în strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020.

Domeniul prioritar guvernanță și informare în domeniul mediului urmărește să promoveze sensibilizarea publicului în probleme de mediu și sprijinirea comunicării, gestionării și  diseminării de informații în domeniul mediului.

Programul LIFE are următoarele obiective generale: (a) să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice și să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și abordarea degradării ecosistemelor; (b) să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare a politicilor și a legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare; (c) să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali; (d) să sprijine punerea în aplicare a celui de ”al șaptelea program de acțiune pentru mediu”.

Un sprijin notabil vine și din partea Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME), care a fost creată de Comisia Europeană pentru a administra anumite programe ale UE. Programul LIFE este unul dintre acestea https://ec.europa.eu/easme/en/about-easme.

Obiectivele generale stabilite sunt atinse prin intermediul următoarelor subprograme: (a)  subprogramul pentru mediu; (b)  subprogramul pentru politici climatice.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Programului LIFE pentru perioada 2014-2020 este de 3 456 655 000 EUR în prețuri curente, reprezentând 0,318 % din suma totală a creditelor pentru angajamente asa cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 1311/2013.