Intereg EU 2018 – Smart Edge

Zonele metropolitane durabile și rolul orașului marginea

 

SmartEdge va aborda potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care se află în dezvoltarea orașelor mai mici din zonele metropolitane.

Orașele de pe margine fac parte integrantă din structura metropolitană existentă și pot fi laboratoare pentru soluții economice inteligente, ecologice și au posibilitatea de a juca un rol crucial în economia cu emisii reduse de carbon. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile de economie cu emisii reduse de carbon în marile orașe și regiunile lor metropolitane.

Pentru a realiza acest lucru, opt parteneri din zonele metropolitane Akershus, Barcelona, ​​Brandenburg, Ilfov, Cracovia, Milano și Stockholm și Ministerul Mediului din România vor face schimb de experiență, vor transfera bune practici și vor facilita învățarea între parteneri cu privire la instrumente inovatoare pentru planificarea urbană . Transporturile și clădirile reprezintă ponderea cea mai mare a emisiilor noastre și pot fi reduse prin politici eficiente la nivel local și regional. Smart Edge va explora, în special, potențialul pentru producția locală de energie regenerabilă, reducerea emisiilor provenite din transporturi prin intermediul energiei regenerabile și a sistemelor energetice și reducerea emisiilor din clădiri prin intermediul sistemelor de energie regenerabilă și energetică.

Este de așteptat ca SmartEdge să conducă la îmbunătățirea politicilor privind economia cu emisii scăzute de carbon în marile orașe și regiunile lor metropolitane. În special, regiunile metropolitane vor pregăti și vor implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea a șapte instrumente de politică alese prin împărtășirea soluțiilor pentru planificarea strategică integrată pentru orașele margine și regiunile lor, oferind instrumente și metode pentru guvernanță pe mai multe niveluri și planificare participativă, alte părți interesate din zonele metropolitane și să dezvolte recomandări politice.

205 milioane EUR din fondurile structurale și 124,8 milioane EUR din alte fonduri ale altor fonduri sunt estimate să fie influențate de proiect.

  • BUGETUL PROIECTULUI: 1.392,072.00
  • https://www.interregeurope.eu/smartedge/
  • Intereg EU – GPP Stream

    Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming

    OBIECTIVE -Scopul proiectului este de a îmbunătăți gestionarea, implementarea și monitorizarea instrumentelor de politică care integrează abordările GPP astfel încât să se asigure că câștigurile de eficiență a resurselor pot fi maximizate și că obiectivele privind eficiența resurselor sunt instituționalizate prin GPP. Proiectul este coordonat de Regiunea Friuli și este implementat în parteneriat cu 8 organisme bulgare, spaniole, franceze, italiene și române care au expertiză complementară în materie de mediu și GPP. REZULTATE ȘI REZULTATE 5 inițiative de învățare transnaționale, cel puțin 300 de părți interesate implicate, 13 seminarii privind GPP, 5 instrumente de GPP și o platformă online, 8 instrumente de politică din 5 țări UE vor integra abordările GPP; 40 de instrumente de gestionare a instrumentelor de politică UE aplică GPP-STREAM.

  • BUGETUL PROIECTULUI: 1.413.137.00
  • https://www.interregeurope.eu/gpp-stream