LANSAREA NOULUI APEL DE PROPUNERI LIFE PENTRU PROIECTE, PENTRU ANUL 2020

PROGRAMUL LIFE  – LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI PENTRU  SESIUNEA 2020!

SE DESCHIDE NOUL APEL PENTRU PROIECTELE LIFE ALE ANULUI 2020 !

Pentru informații generale despre cine poate aplica, cum se face aplicația în cadrul unui Proiect LIFE și întrebări frecvente privind aceasta sesiune, se pot face accesând site-ul: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals sau consultând Punctul Național de Contact de la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Centrului de Informare LIFE:  http://www.mmediu.ro/categorie/life/87

CONTACT  Punct Național de Contact LIFE

Marisanda PÎRÎIANU

DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR și PĂDURILOR

București, România

Tel.: 004 021-408.95.87

E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro

Carmen Mădălina COZMA

Project Manager – LIFE 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR și PĂDURILOR

București, România

Tel.: 004 021-408.96.09

E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro

Mai multe detalii și pe pagina: www.lifeprogram.ro

Toate datele pentru anul 2020 sunt orientative, în sensul că orice  schimbare de dată va fi anunțată în timp util din partea Comisiei Europene

Pentru: Subprogramul de mediu – Proiecte tradiționale de mediu și eficiență a resurselor

Apelul se deschide la  data de  2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea unei NOTE CONCEPT:  10 iunie 2020, ora 16:00 CET

Proiecte tradiționale natura și Biodiversitate, apelul se deschide la data de: 2 aprilie 2020

Proiectele tradiționale de informare și guvernare

Apelul se deschide la data de 2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea unei note de concept: 19 iunie 2020, ora 16:00 CET

Proiecte integrate în subprogramul “Mediu”

Apelul se deschide la data de  2 aprilie 2020

Termen limită pentru depunerea unei note de concept: 5 septembrie 2020

Proiecte de asistență tehnică în cadrul subprogramului “Mediu”

Data limită de depunere: 8 iunie 2020

Proiecte pregătitoare – Data va fi anunțată

Proiectele tradiționale de atenuare a schimbărilor climatice

Apelul se deschide la 2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea propunerii complete: 12 septembrie 2020

Proiectele tradiționale de adaptare la schimbările climatice

Apelul se deschide la 2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea propunerii complete: 12 septembrie 2020

Clima și proiectele tradiționale de informare

Apelul se deschide  – 4 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea propunerii complete: 12 septembrie 2020

Proiecte integrate în cadrul subprogramului de acțiune pentru climă

Apelul se deschide la 2 aprilie 2020

 Termen limită pentru depunerea unei note de concept: 5 septembrie 2020

Proiecte de asistență tehnică în cadrul subprogramului pentru acțiuni în domeniul climei

Apelul se va deschide –  aprilie 2020

Data limită de depunere: 8 iunie 2020

Granturi de funcționare pentru ONG-uri

Cerere de propuneri de granturi de funcționare pentru sprijinirea organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) în vederea încheierii acordurilor de parteneriat-cadru (APPA) și a acordurilor de granturi specifice (SGA)

Apelul se deschide – 14 martie 2020

Termenul limită pentru depunerea propunerilor FPA: 3 iunie 2020

ACESTEA SE DEPUN DIRECT LA COMISIA EUROPEANĂ, ÎN SECTIUNEA DEDICATĂ SPECIAL ACESTOR TIPURI DE GRANTURI – pentru detail, vă ruăm accesați site-ul Comisiei Europene:                                                                                   https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-ngos