Toate articolele scrise de admin

LANSAREA NOULUI APEL DE PROPUNERI LIFE PENTRU PROIECTE, PENTRU ANUL 2020

PROGRAMUL LIFE  – LANSAREA APELULUI DE PROPUNERI PENTRU  SESIUNEA 2020!

SE DESCHIDE NOUL APEL PENTRU PROIECTELE LIFE ALE ANULUI 2020 !

Pentru informații generale despre cine poate aplica, cum se face aplicația în cadrul unui Proiect LIFE și întrebări frecvente privind aceasta sesiune, se pot face accesând site-ul: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals sau consultând Punctul Național de Contact de la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul Centrului de Informare LIFE:  http://www.mmediu.ro/categorie/life/87

CONTACT  Punct Național de Contact LIFE

Marisanda PÎRÎIANU

DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR și PĂDURILOR

București, România

Tel.: 004 021-408.95.87

E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro

Carmen Mădălina COZMA

Project Manager – LIFE 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR și PĂDURILOR

București, România

Tel.: 004 021-408.96.09

E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro

Mai multe detalii și pe pagina: www.lifeprogram.ro

Toate datele pentru anul 2020 sunt orientative, în sensul că orice  schimbare de dată va fi anunțată în timp util din partea Comisiei Europene

Pentru: Subprogramul de mediu – Proiecte tradiționale de mediu și eficiență a resurselor

Apelul se deschide la  data de  2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea unei NOTE CONCEPT:  10 iunie 2020, ora 16:00 CET

Proiecte tradiționale natura și Biodiversitate, apelul se deschide la data de: 2 aprilie 2020

Proiectele tradiționale de informare și guvernare

Apelul se deschide la data de 2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea unei note de concept: 19 iunie 2020, ora 16:00 CET

Proiecte integrate în subprogramul “Mediu”

Apelul se deschide la data de  2 aprilie 2020

Termen limită pentru depunerea unei note de concept: 5 septembrie 2020

Proiecte de asistență tehnică în cadrul subprogramului “Mediu”

Data limită de depunere: 8 iunie 2020

Proiecte pregătitoare – Data va fi anunțată

Proiectele tradiționale de atenuare a schimbărilor climatice

Apelul se deschide la 2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea propunerii complete: 12 septembrie 2020

Proiectele tradiționale de adaptare la schimbările climatice

Apelul se deschide la 2 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea propunerii complete: 12 septembrie 2020

Clima și proiectele tradiționale de informare

Apelul se deschide  – 4 aprilie 2020

Data limită pentru depunerea propunerii complete: 12 septembrie 2020

Proiecte integrate în cadrul subprogramului de acțiune pentru climă

Apelul se deschide la 2 aprilie 2020

 Termen limită pentru depunerea unei note de concept: 5 septembrie 2020

Proiecte de asistență tehnică în cadrul subprogramului pentru acțiuni în domeniul climei

Apelul se va deschide –  aprilie 2020

Data limită de depunere: 8 iunie 2020

Granturi de funcționare pentru ONG-uri

Cerere de propuneri de granturi de funcționare pentru sprijinirea organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) în vederea încheierii acordurilor de parteneriat-cadru (APPA) și a acordurilor de granturi specifice (SGA)

Apelul se deschide – 14 martie 2020

Termenul limită pentru depunerea propunerilor FPA: 3 iunie 2020

ACESTEA SE DEPUN DIRECT LA COMISIA EUROPEANĂ, ÎN SECTIUNEA DEDICATĂ SPECIAL ACESTOR TIPURI DE GRANTURI – pentru detail, vă ruăm accesați site-ul Comisiei Europene:                                                                                   https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-ngos

 

Proiectul LIFE 14 Capacity Building, a ajuns la final, continuăm prin activitățile After LIFE

Programul LIFE, își continuă activitatea prin Proiectele LIFE  derulate în România cât și prin activitățile pe care le desfășurăm în perioada After LIFE. Participăm la  reuniuni privind perfectionarea și trainingul tehnic, organizate la nivelul Comisiei Europene,  participăm la invitațiile  potențialilor parteneri pentru implementarea de proiecte, cu finanțare prin Programul LIFE.

 

Intereg EU 2018 – Smart Edge

Zonele metropolitane durabile și rolul orașului marginea

 

SmartEdge va aborda potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră care se află în dezvoltarea orașelor mai mici din zonele metropolitane.

Orașele de pe margine fac parte integrantă din structura metropolitană existentă și pot fi laboratoare pentru soluții economice inteligente, ecologice și au posibilitatea de a juca un rol crucial în economia cu emisii reduse de carbon. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți politicile de economie cu emisii reduse de carbon în marile orașe și regiunile lor metropolitane.

Pentru a realiza acest lucru, opt parteneri din zonele metropolitane Akershus, Barcelona, ​​Brandenburg, Ilfov, Cracovia, Milano și Stockholm și Ministerul Mediului din România vor face schimb de experiență, vor transfera bune practici și vor facilita învățarea între parteneri cu privire la instrumente inovatoare pentru planificarea urbană . Transporturile și clădirile reprezintă ponderea cea mai mare a emisiilor noastre și pot fi reduse prin politici eficiente la nivel local și regional. Smart Edge va explora, în special, potențialul pentru producția locală de energie regenerabilă, reducerea emisiilor provenite din transporturi prin intermediul energiei regenerabile și a sistemelor energetice și reducerea emisiilor din clădiri prin intermediul sistemelor de energie regenerabilă și energetică.

Este de așteptat ca SmartEdge să conducă la îmbunătățirea politicilor privind economia cu emisii scăzute de carbon în marile orașe și regiunile lor metropolitane. În special, regiunile metropolitane vor pregăti și vor implementa planuri de acțiune pentru îmbunătățirea a șapte instrumente de politică alese prin împărtășirea soluțiilor pentru planificarea strategică integrată pentru orașele margine și regiunile lor, oferind instrumente și metode pentru guvernanță pe mai multe niveluri și planificare participativă, alte părți interesate din zonele metropolitane și să dezvolte recomandări politice.

205 milioane EUR din fondurile structurale și 124,8 milioane EUR din alte fonduri ale altor fonduri sunt estimate să fie influențate de proiect.

 • BUGETUL PROIECTULUI: 1.392,072.00
 • https://www.interregeurope.eu/smartedge/
 • Intereg EU – GPP Stream

  Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming

  OBIECTIVE -Scopul proiectului este de a îmbunătăți gestionarea, implementarea și monitorizarea instrumentelor de politică care integrează abordările GPP astfel încât să se asigure că câștigurile de eficiență a resurselor pot fi maximizate și că obiectivele privind eficiența resurselor sunt instituționalizate prin GPP. Proiectul este coordonat de Regiunea Friuli și este implementat în parteneriat cu 8 organisme bulgare, spaniole, franceze, italiene și române care au expertiză complementară în materie de mediu și GPP. REZULTATE ȘI REZULTATE 5 inițiative de învățare transnaționale, cel puțin 300 de părți interesate implicate, 13 seminarii privind GPP, 5 instrumente de GPP și o platformă online, 8 instrumente de politică din 5 țări UE vor integra abordările GPP; 40 de instrumente de gestionare a instrumentelor de politică UE aplică GPP-STREAM.

 • BUGETUL PROIECTULUI: 1.413.137.00
 • https://www.interregeurope.eu/gpp-stream
 • COMUNICAT DE PRESĂ – Conferință de diseminare a rezultatelor proiectului ”GPPBest – schimb de bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice”

  Ministerul Mediului a organizat marți, 19 iunie 2018, la Poiana Brașov, conferința de diseminare a rezultatelor proiectului GPPbest – Schimb de bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice [LIFE14 GIE/IT/000812], finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene, axa “Guvernanță și informare”.

   

   

   

  “Vezi Document”

  COMUNICAT DE PRESĂ – Conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului ”GPPBest – schimb de bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice”

  Ministerul Mediului a organizat marți 26 iunie 2018 (la București) și miercuri 27 iunie 2018 (la Ploiești) două conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului GPPbest – Schimb de bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice [LIFE14 GIE/IT/000812], finanțat prin Programul LIFE al Uniunii Europene, axa “Guvernanță și informare”.

  Fish for LIFE – Restoration of migration corridors and habitats for rheophilic fish species in Gilort River – LIFE16 NAT/RO/000778

  Contact details:

  Contact person: Nicolae Calma

  Tel: 40253215384

  Fax: 40253212892

  Email: apm.gorj@gmail.com


  Project description:

  Background

  The Gilort is one of the rivers in Oltenia, western Wallachia (Romania), not significantly affected by human intervention. For this reason, the river`s diversity is considerable. Notable species present include the Ukrainian brook lamprey, the white-finned gudgeon and the golden spined loach: three species listed in Annex II of the Habitats Directive with unfavourable-inadequate conservation status. The river is also important for Eurasian otter and yellow-bellied toad. The Raul Gilort (Gilort river) Natura 2000 network site is located in the county of Gorj and includes part of the Gilort, the tributary of the river Jiu, and wetlands of the Continental biogeographical region. On the Jiu, upstream of the confluence with the Gilort, a series of dams for hydropower and the supply of water to a large coal power station were built. Because of this situation, all species that migrate upstream for spawning go on the major tributaries of the Gilort and Motru. The remaining area in the Jiu river basin in the county is therefore inaccessible to migrating fish.

  Objectives

  The Fish for LIFE project aims to restore river connectivity and improve habitat variety for rheophilic fish species (i.e. living in fast-moving waters) in the Gilort river system in Romania.

  Specific objectives are to:

   • Improve habitat variety for four fish species on a 26 km stretch of the Gilort through the restoration of the river channel’s morphology and physical characteristics;
   • Ensure river continuity for five water bodies in the Gilort river Natura 2000 network site, and improve the longitudinal connectivity of the Gilort with interventions involving 19 water bodies over a 120 km river stretch;
   • Enhance the ecological coherence of the Natura 2000 network by establishing full connectivity for 175 km of river bodies between two Natura 2000 network sites (Gilort river and Jiu corridor);
   • Improve the hydro-morphological status of five water bodies covering 26 km of river stretches in order to reach Water Framework Directive objectives embedded in the Jiu River Basin Management Plan (RBMP);
   • Increase institutional capacity for rheophile fish species conservation through an integrated management of water bodies that harmonises both watershed management plans and Natura 2000 network conservation aims; and
   • Improve knowledge on the status and ecological needs of rheophile fish species in the Gilort river Natura 2000 network site.

  Expected results:

  • Improved conservation status for four species of freshwater fish in the Gilort river Natura 2000 network site, by reducing the negative impacts of morphological alterations on 120 km of rivers;
  • Restored hydro-morphological conditions favourable for maintaining breeding, feeding and sheltering habitat on 19 river sectors, over at least 26 km in total, for example, by placing wooden logs in the river;
  • Sustainable bank stabilisation measures and buffer strips on at least 10 ha of river corridor, by planting native species and log-jam deflectors on key river reaches;
  • Construction of two functional passageways for fish on thresholds spillways located on the river Gilort that will provide longitudinal connectivity for 175 km of river between the two targeted Natura 2000 network sites;
  • Updated RBMP for Jiu river basin administration, with measures based on hydro-morphological pressures and measures concerning the monitoring of water bodies and maintaining a favourable conservation status of freshwater fish species;
  • At least 50 people (e.g. river basin administration staff) trained to implement integrated measures for the conservation of freshwater fish species, and at least 40 young professionals trained in river restoration and priority fish conservation;
  • Communication strategy for stakeholder engagement, focusing on three key institutions responsible for water management, nature conservation and management of water construction works;
  • Events and seminars organised for landowners, fishermen’s associations, experts and other stakeholders to promote in-situ conservation measures for species of freshwater fish in Natura 2000 network sites in Romania; and
  • Dissemination activities reaching 10 000 people.

  Results


  Environmental issues addressed:

  Themes

  Biodiversity issues – Ecological coherence
  Species – Fish

  Keywords

  migratory species‚  river‚  management plan‚  restoration measure

  Target EU Legislation

  • Water
  • Directive 2000/60 – Framework for Community action in the field of water policy (23.10.2000)
  • Nature protection and Biodiversity
  • Directive 92/43 – Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora- Habitats Directiv …

  Target species

  Barbus meridionalis

  Eudontomyzon mariae

  Gobio albipinnatus

  Sabanejewia aurata

   

   

  Natura 2000 sites

  SCI ROSCI0045 Coridorul Jiului
  SCI ROSCI0362 Râul Gilort

   


  Beneficiaries:

  Coordinator Agenția pentru Protecția Mediului Gorj – Environmental Protection Agency Gorj
  Type of organisation Development agency
  Description The Gorj environmental protection agency (APM Gorj) is the authority for environmental protection in the country of Gorj. It activities include environmental monitoring and the protection of natural habitats and species in the county of interest at national, European and international levels. Its departments coordinate and develop the standard forms for Natura 2000 network sites in the county.
  Partners Invisible Nature, Romania Universitatea din Bucuresti, Romania

   


  Project reference LIFE16 NAT/RO/000778
  Duration 01-SEP-2017 to 31-MAR -2022
  Total budget 1,497,642.00 €
  EU contribution 896,336.00 €
  Project location Centru(Romania) Vest(Romania)

   


  Iron Gates wetlands – Improving the conservation status for the priority species and habitats in the Iron Gates wetlands – LIFE10 NAT/RO/000740

  Contact details:

  Project Manager: Carmen SORESCU

  Fax: +40 255 226729

  Email: sorescu.carmen@apmcs.anpm.ro; sorescu.carmen@gmail.com


  Project description:

  Background

  Located in southwest Romania, The Natura 2000 site “Danube water course Bazias – Iron Gates” includes a large area of priority habitats for the pygmy cormorant (Phalacrocorax pygmeus). It is also an important stopover point for migrating birds. The pygmy cormorant is one of 23 bird species listed in Annex I of the Birds Directive found at the site, which is also home to three amphibian species listed in Annex II of the Habitats Directive (Bombina bombina, Bombina variegate and Bufo bufo), a reptile, the European pond turtle (Emys orbicularis) and four fish species (Gymnocephalus schraetzer, Gymnocephalus baloni, Zingel streber and Zingel zingel).
  The area is threatened by eutrophication, aquatic invasive species, habitat degradation, unsuitable fishing and wetlands pollution. A lack of understanding of the importance of the Natura 2000 network is another difficulty.

  Objectives

  The purpose of the project is to provide a long-term favorable conservation status for priority species and their habitats at the site Danube water course Bazias – Iron Gates, by implementing and disseminating state-of- the-art conservation measures. The project will restore river habitats, as the nesting, resting and feeding habitats of bird species. The actions will benefit two Annex I-listed bird species (pygmy cormorant Phalacrocorax pygmeus and ferruginous duck Aythya nyroca) in the Natura 2000 site “Danube water course Bazias – Iron Gates”.

  The project specifically aims to:

    • Improve the conservation status of the two priority bird species by restoring wintering, nestling and feeding habitats;
    • Improve the conservation status of priority habitats through the demonstrative actions of removing aquatic and riverside invasive species;
    • Implement a modern early warning system for invasive alien species in the Natura 2000 site; and
    • Increase public awareness of the importance of biodiversity in the Natura 2000 site.

  Expected results:

    • A long-term action plan for halting the loss of biodiversity in the Iron Gates wetlands, which will include a weed harvesting strategy and a strategy for maintaining a minimum water depth. The plan will be approved by the local environmental agency and integrated into the Iron Gates management plan and the Danube river basin management plan;
    • Creation of an up-to-date GIS database in compliance with the INSPIRE Directive that provides support to environmental policies and potential activities that impact on the environment in the areas that can be replicated in other Natura 2000 sites; and
    • Purchase of floating equipment for cutting the excessive water plants from the wetlands, especially invasive ones. The equipment will be used in the site’s wetlands for demonstrative purposes and for elimination of invasive weeds (i.e. Eichhornia crassipes, Azolla filiculoides, Nymphoides peltata). In order to use this equipment, four weed harvesters and four mechanics will be trained by experienced operators from elsewhere in the EU.

  Results

   


  Environmental issues addressed:

  Themes

  Species – Birds
  Habitats – Freshwater

  Keywords

  endangered species‚  migratory species‚  protected area‚  wetland

  Target species

  Aythya nyroca

  Phalacrocorax pygmeus

   

  Target Habitat types

  • 91E0 – “Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”
  • 92A0 – Salix alba and Populus alba galleries
  • 3150 – Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition – type vegetation

  Natura 2000 sites

  SCI ROSCI0206 Porţile de Fier
  SPA ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaş – Porţile de Fier

   


  Beneficiaries:

  Coordinator Environmental Protection AgencyCaras-Severin
  Type of organisation Local authority
  Description The Caras Severin County Environmental Protection Agency is charged with implementing the policies of the Ministry of Environment and Forests to preserve biodiversity in Caras-Severin, the third largest county in Romania (852 000 ha, of which 176 183.3 ha is protected land). It monitors human activities in the 48 protected areas of the county, of which the largest is the Iron Gates (‘Portile de Fier’) natural park.
  Partners University of Bucharest-Centre for Environmental
  Research and Impact Studies, Romania Iron Gates Natural Park Administration, Romania National Museum of Natural History Grigore Antipa, Romania

   


  Project reference LIFE10 NAT/RO/000740
  Duration 01-SEP-2011 to 15-DEC -2015
  Total budget 1,272,540.00 €
  EU contribution 954,405.00 €
  Project location Associated Romania(Romania)

   


  Read more:

  Project web site Project’s website