Despre program | Lifeprogram

Despre program

LIFE, EU’s financial instrument supporting environmental and nature conservation projects

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiunea în domeniul climei. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă prin cofinanțarea proiectelor cu valoare adăugată europeană. LIFE a început în 1992 și până în prezent au existat patru etape complete ale programului (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 și LIFE+ : 2007-2013). În această perioadă, LIFE a cofinanțat aproximativ 3954 proiecte din întreaga UE, contribuind cu aproximativ 3,1 miliarde de euro la protecția mediului. Comisia Europeană (DG Mediu și DG Climă) gestionează Programul LIFE. Comisia a delegat implementarea mai multor componente ale Programului LIFE către Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME). Echipele de selecție, monitorizare și comunicare externă oferă asistență Comisiei și EASME. Banca Europeană de Investiții va gestiona cele două noi instrumente financiare (NCFF și PF4EE).

Material realizat cu sprijinul financiar al Programului LIFE al Comisiei Europene și cofinanțare de la bugetul de stat, în cadrul Proiectului LIFE „Creșterea capacității instituționale la nivelul Ministerului Mediului –LIFE14CAP/RO/000007”. Beneficiar: Ministerul Mediului.

Programul de lucru multianual LIFE 2018-2020

Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2018-2020 a fost adoptat de Comisia Europeană la 12 februarie 2018, după ce reprezentanții țărilor UE și-au exprimat în unanimitate sprijinul pentru acest program la 22 noiembrie 2017. Documentul specifică modul în care, în anii următori, LIFE se va concentra pe obiectivele sale de politică, împărțirea bugetului și raționalizarea sarcinilor administrative, cum ar fi aplicarea fondurilor. Noul program de lucru multianual detaliază modul în care Programul LIFE va aloca resurse în domeniile prioritare ale politicii în perioada 2018-2020. Se clarifică bugetele prin specificarea tipului de proiecte care pot beneficia de sprijin în cadrul subprogramelor privind mediul și acțiunea în domeniul climei. În total, suma de 1 243,81 milioane EUR va fi alocată pentru lucrările de conservare a naturii și protecția mediului și încă 413,25 milioane EUR pentru acțiunile în domeniul schimbărilor climatice. Programul de lucru multianual pentru 2018-2020 va crește, de asemenea, cu 10% bugetul pentru conservarea naturii și biodiversitate. În paralel, numărul total al subiectelor de proiect din subprogramul pentru mediu a scăzut de la 87 la 42.

O altă schimbare semnificativă față de anii precedenți este introducerea unei proceduri de aplicare în două etape a proiectelor tradiționale în cadrul subprogramului “Mediu”. Începând de acum înainte, candidații vor prezenta o notă concept (prezentarea in rezumat a ideeilor si activitatiilor propuneri de proiect) mai ușoară a muncii lor în prima etapă a procesului de înscriere. Aceștia vor primi feedback cu privire la această notă concept și, in conditiile  acceptării, vor depune apoi versiunea completă a propunerii de proiect.