INFORMAȚII GENERALE | Lifeprogram

INFORMAȚII GENERALE

Pentru a accesa site-ul Comisiei Europene, eProposal, dați click pe următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ și înregistrați-vă cu un nume de utilizator, respectiv parolă, conform instrucțiunilor din această pagină web.

Rețineți  următoarele date din Iunie  2018:

  • 2 Iunie 2018: note de concept pentru Eficiența Resurselor de Mediu
  • 14 Iunie 2018: note de concept pentru Natură și Biodiversitate

depuneți Nota Concept pe site-ul Comisiei Europene, urmând ca după primirea evaluării și acceptării ideii de Proiect, să depuneți propunerea întreagă a Proiectului on-line pe site-ul eProposal.

Regulamentul LIFE (Instrumentul financiar pentru mediu), care a fost publicat la 20 decembrie 2013, stabilește un buget pentru perioadă de finanțare, 2014-2020, de 3,4 miliarde EUR . Vezi regulamentul LIFE

 

Cum sa-ți creezi un cont pentru depunerea de Proiecte LIFE on line

 

Comisia Europeană invită persoanele juridice (entitățile) înregistrate în Uniunea Europeană (UE) să prezinte propuneri pentru apelul de propuneri pentru granturile de acțiune LIFE 2018. Apelul acoperă propuneri pentru ambele subprograme LIFE.

În cadrul subprogramului pentru Mediu, apelul va acoperi granturile de acțiune pentru proiectele tradiționaleproiectele integrateproiectele de asistență tehnică și proiectele pregătitoare.

Propunerile pot fi depuse de persoane juridice (entități) înregistrate în Uniunea Europeană. Solicitanții se pot încadra în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) organizații comerciale private și (3) organizații private necomerciale (inclusiv ONG-uri). Solicitanții vor trebui să utilizeze „pachetul de aplicare” pentru apelul pentru care se aplică (numai în limba engleză). Fiecare „pachet de aplicații” va conține explicații complete și detaliate cu privire la eligibilitate, proceduri, ratele de cofinanțare precum și alte detalii relevante. Acestea pot fi descărcate din link-urile de mai jos.  Pentru proiectele “tradiționale”, solicitanții trebuie să utilizeze numai aplicația Web eProject pentru a crea și trimite propunerile. Accesul este asigurat prin intermediul acestui link. Toate celelalte tipuri de proiecte trebuie să utilizeze formularele de cerere furnizate în pachetul de aplicații corespunzător. Rețineți că aceste condiții stabilite în fiecare document din fiecare pachet de aplicații vor fi obligatorii pentru candidații care au reușit, prin urmare vă rugăm să le citiți cu atenție.

Bugetul total indicativ pentru granturile de acțiune pe proiecte pentru acest apel este de 397 milioane de euro. Din această sumă, 317 milioane de euro este prevăzută pentru subprogramul pentru Mediu și 80 milioane de euro pentru subprogramul pentru Acțiune în domeniul Climei. Cel puțin 60,5% din resursele bugetare alocate proiectelor finanțate prin granturile pentru acțiuni în cadrul subprogramului pentru Mediu sunt dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii și biodiversitatea.

Este posibil ca solicitanților să nu le fie clar care program de finanțare al Uniunii Europene (LIFE sau alt program) sau care parte din LIFE este cel mai potrivit pentru nevoile lor. În plus față de informațiile de mai jos, unele indicații suplimentare, pot fi găsite în acest document de orientare.

Sprijinul autorităților naționale: Statele Membre au creat o rețea de Puncte Naționale de Contact LIFE (vezi lista). Aceste puncte pot acorda sprijin solicitanților în timpul fazei  de pregătire și depunere. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați Punctul Național de Contact.

Pentru informare vizualizați și Apelurile de propuneri din 2017 pentru programul LIFE la pagina web:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm