Life capacity | Lifeprogram

Life capacity

Ministerul Mediului are calitatea de Punct Național de Contact (PNC) pentru Programul LIFE. MM gestionează în mod direct proiectul LIFE Closer to you – LIFE 14CAP Creșterea capacității instituționale la nivelul MM, finanțat prin Direcția Generală Mediu – Programul LIFE, de la nivelul Comisiei Europene.

Proiectul, cu un buget total de 401.550 Euro (din care 333.468 Euro contribuția UE și 68.082 Euro cofinanțare de la bugetul de stat), se derulează pe o perioadă de 3 ani (2016-2018), și are ca obiectiv general creșterea capacității administrative a MM cu scopul de a sprijini potențialii beneficiari în depunerea propunerilor de proiecte în cadrul Programului LIFE.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Creșterea numărului de activități care să faciliteze accesul potențialilor beneficiari la infrastructura și la informațiile pe care le deține MM în calitate de PNC; Crearea centrului de informare la nivelul MM; Crearea unui cadru procedural care să vină în sprijinul potențialilor beneficiari; Realizarea de ghiduri; Realizarea de training-uri pentru solicitanți și apoi beneficiari; Diseminare/comunicare/publicitate; Se va avea în vedere și corelarea strategiilor naționale cu prioritățile Comisiei Europene.

Ministerul intenționează, astfel, să vină în sprijinul potențialilor beneficiari prin crearea unui Centru Național de Informare LIFE în cadrul instituției, prin intermediul căruia să fie asigurat sprijinul necesar pentru accesarea/implementarea programului LIFE, la nivel național, de către un număr cât mai mare de beneficiari.

Ministerul Mediului, în calitate de Punct National de Contact, organizează întâlniri pentru potentialii beneficiari, entități publice si private:

Intâlnire CJ Ilfov 2017

 

Diverse întâlniri la Ministerul Mediului – Centrul de Informare LIFE

Întâlnire Primăria si Camera de Comerț Giurgiu 2016

 

Întâlnire Camera de Comerț Ilfov – 2016

 

 

Întâlnire CC Teleorman Noiembrie 2016

 

Întâlnire Universitatea București Sept. 2017

 

Camera de Comert si Industrie – Bucuresti Iunie 2017

 

CARAVANA LIFE 25 de ani – Iunie 2017

 

Eveniment Prezentare la Camera de Comerț Călărași – Noiembrie 2016