Noutăti și Evenimente | Lifeprogram

Noutăti și Evenimente

Calendarul depunerilor de proiecte Programul LIFE- sesiunea 2019

 

Data sau perioada                              Activitatea
Începutul lunii aprilie 2019                                               ( 4 Aprilie 2019 ) Publicarea de apeluri pentru Subprogramul Mediu și Subprogramul Clima
Iunie 2019 (*) Termenul limită pentru solicitanți de a prezenta autorității contractante Notele Concept Subprogramul Mediu
Octombrie 2019 (*)

         

Notificarea solicitantului, invitația candidaților selectați pentru a-și prezenta propunerea completă
Ianuarie 2020 (*)                 Data limită pentru depunerea propunerilor complete
Ianuarie 2019 – Iunie 2020 (*) Evaluarea și revizuirea propunerilor
Iulie 2020 (*)                        Semnarea acordurilor individuale de subvenționare
Iulie 2020  (*)                     Cea mai devreme posibilă dată de începere a proiectului 
Septembrie 2019 Termenul limită pentru depunerea Notelor Concept – Subprogramul Clima și Proiectelor Integrate
Noiembrie 2019 Notificarea după evaluarea Notelor Concept – pentru cei care au aplicat la la Proiectele Integrate
Martie 2020 Termenul limită pentru depunerea formei finale a Proiectelor Integrate 
Martie – Iunie 2020 Evaluarea propunerilor pentru Proiectele Integrate
Iunie 2020 Notificarea evaluării Propunerilor de Proiecte Integrate 
Iunie – Septembrie 2020 Revizuirea propunerilor de Proiecte Integrate care urmează sa fie finanțate
Octombrie 2020 Semnarea Contractelor de Grant și începerea Poiectelor Integrate

(*) Comisia Europeană – Agenția Executivă pentru Înreprinderi Mici și Mijlocii va anunța datele finale pentru perioadele de depunere/evaluare/contractare pentru temele Programului LIFE 2019

 

  • S-a încheiat  un Proiect de succes, LIFE 11/NAT/RO/825 ”Managementul conservativ al habitatelor 4070 și 9260 din RO SCI 0129 Nordul Gorjului de Vest” foarte bine apreciat și cu rezultate deosebite, derulat de către Agenția pentru Protectia Mediului Gorj.Conferința de închidere a Proiectului, a avut loc la Târgu Jiu, în perioada 10-11 octombrie 2018. Reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au participat la această Conferința.Proiectul, implementat în perioada 2012-2017, a avut o valoare de 1.987.742 de euro, din care Contribuţia Comisiei Europene, prin Programul LIFE, este de 993,871 € (50,00%),  iar 50% este cofinanţarea asigurată de la bugetul se stat prin Ministerul Mediului.La eveniment au mai participant și reprezentanți ai Agențiilor locale de mediu (APM-uri) și Comisariatelor Județene ale GNM, precum și ai autorităților locale.

Detalii proiect: http://www.lifegreenhabitatsgorj.ro/

Un reportaj pe aceasta temă a fost prezentat si la  o televiziune           de largă audiență, puteti urmări materialul pe:

Protv_24_november_2018_19_17_14.mp4

https://webmail.mmediu.ro/owa/service.svc/s/GetFileAttachment?id=AQMkAGM2YTg2ZjJ

Accesând link-ul de mai jos, puteti viziona si filmul documentar de informare realizat in cadrul acestui Proiect:

 

 

  • Comisia Europeană ne face cunoscut, că la finele anului 2018, a fost lansat un nou site al Programului LIFE :
ec.europa.eu/easme/en/life

                   Puteți accesa  acest site, pentru obtinerea de date, informații, detalii legate de noutățile în cadrul Programului LIFE, sau pentru a verifica date arhivate.

Din nou la drum…după o perioadă în care am discutat mai mult cu potențialii beneficiari, la sediul nostru din cadrul Ministerului Mediului, la Centrul Info Life, plecăm la Tulcea.
Ne vedem la Hotel Europolis începând cu data de 8 Noe.2018, ora 9.00, până în data de 9 Noe. 2018. Vom discuta despre Proiecte de impact, despre cum să aplicăm pentru a obține un Proiect de succes.
Puteți să ne contactati la numarul de telefon: 0746248590.
Proiectul “Gâsca cu Gât Roșu”

Ministerul Mediului, este partener în cadrul Proiectului LIFE – LIFE FOR SAFE FLIGHT – Conservation of the Red breasted Goose along the Global Flyway LIFE16 NAT/BG/000847 – și  este responsabil cu elaborarea Planului Național pentru Gâsca cu Gât Roșu (National action plan for the red-breasted goose in Romania);

Proiectul “Gâsca cu Gât Roșu”

 


O mie de concepte noi pentru proiectele LIFE

20 iunie 2018

Solicitanții din cele 28 de state membre ale UE au depus mai mult de 1000 de note de concept pentru proiectele tradiționale LIFE în cadrul subprogramului Mediu.
Aproximativ 54% din conceptul de note sunt pentru Mediu și eficiență a resurselor, 30% pentru Natura și Biodiversitate și 16% pentru Guvernța de mediu și informație (GIE).

 

Miliarde de euro

Proiectele propuse au un buget estimat de aproximativ 1,8 miliarde EUR (din care aproximativ 820 milioane Euro pentru Mediu și Eficiența resurselor, 770 milioane Euro pentru Natura și Biodiversitate și 190 milioane Euro pentru Guvernța de mediu și informații (GIE ).

Ce se întâmplă în continuare?

Conceptul de notă va fi evaluat, iar solicitanții vor fi anunțați până în octombrie 2018. Cei selectați vor fi înscriși pe “lista scurtă” și candidații la subprogramul “Mediu” vor fi invitați să prezinte proiectul complet până la sfârșitul lunii ianuarie 2019. Evaluarea propunerilor complete vor avea loc pana in luna iunie a anului 2019, iar proiectele vor incepe din luna iulie 2019.

Solicitanții care participă la subprogramul LIFE pentru acțiuni în domeniul climatului trebuie să prezinte propunerile complete până la data de 12 septembrie 2018 – în acest caz nu există preelectare prin notițe.

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/june/index.htm#lifecall

 


Contribuția ONG-urilor finanțate de LIFE pentru combaterea schimbărilor climatice

 

http://ec.europa.eu/environment/life/


Bugetul UE: Comisia propune majorarea fondurilor pentru sprijinirea acțiunilor în domeniul mediului și al climei

comunicat de presa

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#pr2018

Comisia propune majorarea finanțării cu aproape 60% pentru programul LIFE, programul UE pentru mediu și acțiunea în domeniul climatului.

Programul LIFE se numără printre programele de finanțare ale UE pentru care Comisia propune un buget de 1,95 miliarde de euro pentru perioada 2021 și 2027. Comisia a integrat acțiunile în domeniul climei în toate programele majore de finanțare ale UE, respectiv dezvoltarea regională, energia, transportul, cercetarea și inovarea, politica agricolă comună și politica de dezvoltare a UE, transformând bugetul UE în “motorul durabilității”. Pentru a pune în aplicare Acordul de la Paris și angajamentul față de Obiectivul de dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite, Comisia propune creșterea finanțării cu cel puțin 25% a acțiunilor privind clima.

Comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella, a declarat: “Uniunea Europeană este lider mondial pentru protecția mediului și acțiuni în domeniul climatului; modul de utilizare a finanțărilor trebuie să reflecte acest lucru. contribuie efectiv la protejarea mediului și accelerarea tranziției către o economie bazată pe energie curată, eficientă energetică, cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice – o prioritate a Comisiei Junker “.

Comisarul pentru acțiune în domeniul energiei, Miguel Arias Cañete, a adăugat: “Programul LIFE mai puternic va avea un rol important în creșterea investițiilor în activități privind schimbările climatice și energia curată în întreaga Europă. la acestea, LIFE va ajuta Europa să-și îndeplinească obiectivele și angajamentele asumate prin Acordul de la Paris, precum și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) de la nivelul Națiunilor Unite “.

Principalele caracteristici ale programului actual LIFE 2018 – 2020 sunt:

  • Un accent sporit asupra energiei curate : Unul dintre obiectivele principale ale noului Program LIFE este de a stimula activitățile de investiții și de sprijin axat pe eficiența energetică, în special în regiunile europene care rămân în urma tranziției către energie curată;
  • Un nou accent asupra naturii și a biodiversității : noul program LIFE va sprijini proiectele care promovează cele mai bune practici în materie de natură și biodiversitate, precum și noile “strategice naturale” dedicate tuturor statelor membre pentru a contribui la integrarea obiectivelor politicii privind natura și biodiversitatea în alte politici și programe de finanțare cum ar fi agricultura și dezvoltarea rurală, asigurând o abordare mai coerentă între sectoare;
  • Suport continuu al economiei circulare și a atenuării schimbărilor climatice: va  continua să sprijine obiectivele politice importante ale UE, cum ar fi tranziția către o economie circulară, protejarea și îmbunătățirea calității aerului și apei din UE, punerea în aplicare a politicii energetice și clima din 2030 și îndeplinirea angajamentelor asumate de Uniunea Europeană în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice;
  • O abordare simplă și flexibilă: noul  program a fost conceput pentru a fi mai simplu, flexibil și pentru a facilita un acces geografic mai larg. Se va concentra pe dezvoltarea și punerea în aplicare a unor modalități inovatoare de răspuns la provocările schimbărilor climatice. De asemenea, va asigura o flexibilitate suficientă pentru a răspunde priorităților noi și critice care apar pe perioada derularii programului.

istoric

Lansat în 1992, Programul LIFE este una dintre vârfurile de finanțare a UE pentru mediu și climă. A finanțat peste 4.500 de proiecte, contribuind cu 5,9 miliarde de euro la protecția mediului și la acțiunile în domeniul schimbărilor climatice. Programul actual LIFE a început în 2014 și se desfășoară până în 2020, cu un buget de 3,4 miliarde de euro.

LIFE este un rol important în punerea în aplicare a legislației majore privind protecția mediului, inclusiv a directivelor privind habitatele și păsările. Propunerea pentru noul program LIFE 2021-2027 se bazează pe rezultatele evaluării intermediare a prezentului program.