TERMENELE LIMITĂ | Lifeprogram

TERMENELE LIMITĂ

Tabel indicativ general al cererilor de propuneri care vor fi lansate în cursul anului 2018

Apeluri de propuneri (faceți clic pe text pentru mai multe detalii) Perioada prevăzută de publicare a apelurilor
Apeluri de propuneri pentru finanțarea “Proiectelor tradiționale” din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu. . 18 aprilie 2018
Apeluri de propuneri pentru finanțarea “Proiectelor tradiționale” în cadrul subprogramului LIFE pentru Acțiuni în domeniul Climei.. 18 aprilie 2018
Apeluri de propuneri pentru finanțarea “Proiectelor integrate” în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei.. 18 aprilie 2018
Apeluri de propuneri pentru finanțarea “Proiectelor de asistență tehnică” în cadrul subprogramelor LIFE pentru Mediu și Acțiuni în domeniul Climei. . 06 aprilie 2018
Apeluri de propuneri pentru finanțarea  “Proiectelor pregătitoare” din cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu.. 18 aprilie 2018
LIFE 2018 Apeluri de propuneri de Granturi de funcționare pentru finanțarea Acordurilor de granturi specifice cu Organizațiile Neguvernamentale (ONG-uri) care au încheiat Acorduri – cadru de parteneriat (APP). Iunie 2018

Pentru informare vizualizați și Apelurile de propuneri din 2017 pentru programul LIFE la pagina web:  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

Termene cheie:

  • iunie 2018 : Noțiuni de concept pentru eficiența mediului și a resurselor
  • 14 iunie 2018: Notiuni de concept pentru Natura si Biodiversitate
  • 05 septembrie 2018: note de concept pentru proiecte integrate
  • 12 septembrie 2018: propuneri complete pentru acțiunea privind clima
  • Octombrie 2018: notificarea solicitanților, solicitanții care au fost invitați să prezinte propunerea completă
  • Sfârșitul lunii ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea propunerii complete
  • 14 martie 2019: propuneri complete pentru proiecte integrate

Liste de verificare si  instrucțiuni

Solicitanții de fonduri vor avea un punctaj mai mare dacă vor aborda prioritățile tematice, cum ar fi eliminarea poluanților de apă prin zonele de retenție naturală, dezvoltarea unor modalități mai bune de sortare și reciclare a materialelor plastice sau măsuri care sprijină sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii. Lista completă a priorităților tematice este disponibilă în Ghidul nostru pentru solicitanțiLIFE Mediu și eficiența resurselor si Actiune climatica.

În ansamblu, programul LIFE este, de asemenea, interesat de promovarea proiectelor a căror rezultate sunt durabile, transferabile și oferă în mod clar o valoare adăugată la nivelul UE. Criteriile noastre de evaluare sunt enumerate în ghidul de evaluare conținut în pachetele de aplicații ale LIFE pentruTradiţional and Proiecte integrate.

Printre alte criterii, evaluăm coerența tehnică și calitatea proiectelor, pe baza rezultatelor probabile de depășire a finanțării. Activitățile de difuzare ar trebui să depășească pur și simplu creșterea gradului de conștientizare a rezultatelor proiectului, replicându-le în mod ideal în contexte mai largi. Proiectele ar trebui să demonstreze, de asemenea, un impact cuantificabil asupra mediului.

Pentru mai multe detalii, asigurați-vă că ați citit Ghidul nostru 2018 pentru solicitanțiTraditional and Proiecte integrate, contact your Punctul național de contact,